BSP

Zaciekawiony/a – na tym wydziale pokażesz na co Cię stać

Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na wydziale tekstylno-artystycznym. Na zajęciach zostaniesz zapoznany/a z zasadami rysunku żurnalowego, poszukasz inspiracji do projektów, dobierzesz tkaniny, dodatki, kolory, pomieszasz style oraz wyrazisz siebie. Stworzysz własną kolekcję ubrań, przygotujesz sesję zdjęciową, spróbujesz swoich sił organizując pokazy kolekcji. Zaczniesz patrzeć na modę okiem specjalisty. Już od klasy pierwszej będziesz miał/a możliwość uczestniczyć w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach dla Młodych Projektantów, w których nasi uczniowie od lat prezentują najwyższy poziom i zdobywając wysokie miejsca. Będziesz korzystał/a z nowoczesnych maszyn do szycia oraz programów komputerowy do projektowania (OPTITEX). Będziesz mógł/a wyjechać na dwutygodniowy staż do Hiszpanii lub Portugalii, te wyjazdy stały się już naszą tradycją. Teraz najważniejsze! Rozpoczynając naukę na naszym wydziale nie musisz znać technik szycia i rysowania. Wystarczy Twoja pasja, która w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem naszej kadry pozwoli Ci rozwinąć skrzydła.

Kwalifikacje:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

 

Przedmioty rozszerzone: matematyka i język angielski.

Języki obce:

 • Język angielski jako kontynuacja wiedzy zdobytej w szkole podstawowej.
 • Język francuski, którego nauczą się od podstaw.

 

Podczas zajęć zawodowych uczeń:

 • opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych,
 • dobiera materiały odzieżowe i dodatki do wyrobów odzieżowych,
 • projektują kolekcje odzieżowe,
 • wykonuje modele wyrobów odzieżowych,
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania odzieży,
 • organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • przygotowuje profesjonalne pokazy mody,
 • realizuje działania związane z marketingiem mody.

 

Technik przemysłu mody zastępuje zawód technika technologii odzieży, który obowiązywał w dotychczasowej klasyfikacji zawodów. Zmianom uległy treści zawarte w podstawie programowej opisującej konkretne umiejętności. Nowością w profilu absolwenta szkoły odzieżowej są efekty kształcenia związane z marketingiem i sprzedażą. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy i wpisują się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do podjęcia pracy lub  kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji.

 

Przedmioty zawodowe  nauczane są w przyjemnych i nowocześnie wyposażonych pracowniach:

 • Nowoczesne technologie w przemyśle odzieżowym.

 • Pracownia konstrukcji odzieży.

 • Technologia produkcji odzieży.

 • Pracownia projektowania ubioru.

 • Pracownia materiałoznawstwa.

 • Pracownia kreowania ubiorów.

 • Pracownia konfekcjonowania – zajęcia odbywają się w CKP.

 

Twoja pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Spróbujesz swoich sił na pokazach mody, zobaczysz jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach dla młodych projektantów. Zaczniesz patrzeć  na modę okiem specjalisty.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do podjęcia pracy lub kontynuowania kształcenia w zawodzie: projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować własną działalność gospodarczą: otwierać własne studia mody, salony krawieckie czy szukać zatrudnienia w firmach już istniejących.

 

 

Nauczysz się:

 • Rozpoznawać materiały odzieżowe i dobierać je do asortymentu odzieży.
 • Przygotowywać konstrukcje odzieży.
 • Wykonywać projekty plastyczne modelu ubioru.
 • Organizować i kontrolować procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych.
 • Szyć zaprojektowane kolekcje.
 • Przygotowywać profesjonalny pokaz mody. 

A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych

 

Praktyki, wycieczki naukowe:
Wiedza zdobywana w szkole uzupełniana jest poprzez organizację praktyk zawodowych, wizyt studyjnych oraz wycieczek naukowych.

 

Praktyki, wycieczki naukowe:
Wiedza zdobywana w szkole uzupełniana jest poprzez organizację praktyk zawodowych, wizyt studyjnych oraz wycieczek naukowych.

 

Do ogólnych celów praktyki zawodowej zalicza się:

 • przygotowanie do praktycznego wykonywania danego zawodu,
 • poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
 • zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych,
 • poznawanie środowiska zawodowego,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych,
 • kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy odpowiadające współczesnym tendencjom w rozwoju firm,
 • praktyczne zastosowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych zdobytych w Bielskiej Szkole Przemysłowej,
 • kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów i słuchaczy.

 

 

Portfolio:
W ciągu pięcioletniej nauki uczniowie gromadzą materiały do wizytówki zawodowej jaką jest portfolio zawierające dokumentację prac w postaci projektów, zdjęć oraz dokumentacja osiągnięć w postaci nagród, dyplomów, zarejestrowanych wywiadów oraz artykułów prasowych.

 

Nasze osiągnięcia:

Kolekcje młodych projektantów są rdzo wysoko oceniane przez komisje międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursów. Na swoim koncie mamy wiele sukcesów, które są zawsze mocno nagłaśniane  w prasie lokalnej oraz branżowej.

 

Zajęcia pozadydaktyczne:

Okazją do prezentacji dorobku twórczego są również imprezy szkolne i lokalne. Wszystkie modelki i modele to uczniowie BSP. Na zajęciach KOŁA MODELEK i KOŁA TWORZENIA KOLEKCJI ODZIEŻY  poznają tajniki przygotowania profesjonalnych pokazów mody: poruszanie się po wybiegu, dobór choreografii, podkładu muzycznego a także makijażu i fryzur do prezentowanego wyrobu odzieżowego.

 

 

Osiągnięcia uczniów:
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży organizowana przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

 • Edycja V 2018r.: 3 laureatów, 6 finalistów.
 • Edycja VI 2019r.: 3 laureatów, 6 finalistów.
 • Edycja VII 2020r: 9 finalistów.

 

 

Kolekcje młodych projektantów są bardzo wysoko oceniane przez komisje międzynarodowych oraz ogólnopolskich konkursów. Na swoim koncie mamy wiele sukcesów, które są zawsze mocno nagłaśniane w prasie lokalnej oraz branżowej. Kolekcje z:

 • OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU Modowego: „Awangarda na co dzień” w Warszawie.
 • OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU w Radomiu: „Kreacje prowokacje”.
 • OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU w Lesznie: „Szmaragdowy Guzik”.
 • OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA KRAWIECTWA w Krakowie.
 • Udział uczennicy w WorldSkills 2019 w Kazaniu w Rosji –  Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Zawodowych.
 • Udział dwóch uczennic w WorldSkills 2020 w Portugali –  Krajowe Mistrzostwa Zawodowe.

 

 

Zajęcia pozadydaktyczne są:
Okazją do prezentacji dorobku twórczego są również imprezy szkolne i lokalne. Wszystkie modelki i modele to uczniowie BSP. Na zajęciach KOŁA MODELEK i KOŁA TWORZENIA KOLEKCJI ODZIEŻY poznają tajniki przygotowania profesjonalnych pokazów mody, tj.: poruszanie się po wybiegu, dobór choreografii, podkładu muzycznego a także makijażu i fryzur do prezentowanego wyrobu odzieżowego.

 

 

Dzięki współpracy z KOŁEM FOTOGRAFICZNYM organizowane są profesjonalne sesje fotograficzne.

 

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:

Jeżeli spodoba Ci się kierunek swoją wiedzę i umiejętności możesz rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych na wybranym kierunkach artystycznych i technicznych (wzornictwo, projektowanie odzieży, inżynieria materiałów włókienniczych, itp.).

 

Oferta jest bogata:

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi.
 • Viamoda – Wyższa Szkoła Mody w Warszawie.
 • MSKPU – Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie.
 • Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu.
 • Wyższa Szkoła Techniczna Wzornictwo i Projektowanie Mody w Katowicach.
 • Krakowskie Szkoły Artystyczne KSA Szkoła Mody SAPU.
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna – Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych w Bielsku-Białej.

 

Przygoda z modą pozwala absolwentom tego kierunku podejmować własną działalność gospodarczą:

 • otwierać własne studia mody,
 • salony krawieckie,
 • szukać zatrudnienia w firmach już istniejących.

 

Dyplom Technika Technologii Odzieży jest doskonałą przepustką do znalezienia zatrudnienia zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych.

 

Co sądzą  uczniowie oraz absolwenci wydziału tekstylno- artystycznego o wybranym przez siebie kierunku kształcenia:

 • „Szkoła mody to fascynująca przygoda i znakomity start do nauki w szkołach artystycznych i technicznych”.
 • „Szkoła posiada nowoczesne narzędzia do projektowania, modelowania i tworzenia kolekcji odzieżowych”.
 • „Zajęcia Koła Modelek dają szansę na start na profesjonalnych wybiegach”.
 • „ Mamy wspaniałe grono pedagogiczne i jeżeli ktoś wie, po co przyszedł do tej szkoły i co się tu robi to na pewno dużo wyniesie z zajęć i odniesie sukces zawodowy”.
 • „Wybór technikum dużo mi dał. Będę miała zarówno maturę jak i konkretny zawód a w dzisiejszych czasach to jest ważne”.
 • „Przygotowanie pracy konkursowej to start do świata mody. Projektując nie tylko przygotowywałam ubrania ale także modelki ich fryzury i makijaże”.
 • „Nauczyciele kierują nas na konkursy, pomagają w przygotowaniu kolekcji, organizują wyjazdy”.

 

By Admin