BSP

Kwalifikacje:ELE.10.  Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ELE.11.  Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia lub fizyka do wyboru

Języki obce:

 • angielski
 • niemiecki

Umiejętności jakie posiada absolwent kierunku:

 • montażu instalacji
 • wykonywania szkiców i rysunków instalacji
 • projektowania instalacji
 • nadzorowania stanu instalacji
 • doboru materiałów, sprzętu, maszyn i narzędzi do wykonania instalacji
 • kontrolowania jakości wykonania robót instalacyjnych
 • organizowania i kierowania pracą brygady roboczej
 • sporządzania kosztorysów i ofert
 • obliczania okresu zwrotu inwestycji
 • obsługi następujących programów komputerowych: pakiet Microsoft Office, AutoCAD, Norma PRO, Audytor OZC

Perspektywy dalszej nauki i zatrudnienia:

 • uczelnie techniczne (AGH, Politechnika Śląska i inne)
 • firmy instalacyjne (fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły, instalacje sanitarne, instalacje grzewcze, instalacje elektryczne)
 • biura projektowe
 • urzędy (np. wydziały inwestycji, wydziały energii)
 • firmy handlowe
 • firmy produkcyjne

By Admin