BSP

W środę 1 czerwca  Dyrektor Bielskiej Szkoły Przemysłowej Pani mgr Gabriela Michalska wraz z zastępcą Panem  mgr Jarosławem Gajkiem zostali zaproszeni przez władze uczelni do złożenia wizyty w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy pomiędzy naszymi instytucjami, która obejmuje m. in. wzajemne wsparcie w kształceniu młodzieży oraz wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

W oficjalnej części  brali udział: Rektor ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. inż. Tomasz Knefel oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś. Po podpisaniu porozumienia  Dyrekcja naszej szkoły dzięki niezwykłej uprzejmości Panów Rektora Jacka Nowakowskiego i Dziekana Włodzimierza Biniasia miała okazję podziwiać kampus z piękną halą sportową, stołówką i galerią sztuki  oraz nowoczesne  gmachy wydziałów, pracownie i laboratoria, wyposażone w najnowszą aparaturę, otwierające nowe możliwości prowadzenia badań naukowych, współpracy z gospodarką i biznesem -zapewniające warunki studiowania na miarę XXI.

By Admin