BSP

5 października 2022r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Bielskiej Szkoły Przemysłowej.

Dotychczasowy samorząd w składzie: Damian Gruszka, Małgorzata Matuszek oraz Maja Faroń zakończyli swoją dwuletnią kadencję.

Została powołana komisja wyborcza do przeprowadzenia wyborów w składzie:

– Damian Gruszka – przewodniczący

– Dominika Fiedor

– Patrycja Tabak

– Jakub Worek

Która stwierdziła, że w wyborach do samorządu uczniowskiego wzięło udział 567 z 826 osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja zatem wyniosła 68%.

W wyniku głosowania stwierdzono iż w skład Samorządu Uczniowskiego  Bielskiej Szkoły Przemysłowej zostali wybrani:

Jakub Olek – Przewodniczący SU

Marta Kupczak – Zastępca przewodniczącego SU

Małgorzata Matuszek – Sekretarz SU

By Admin