BSP

10 października 2022 roku w naszej szkole podpisane zostało porozumienie pomiędzy Archiwum Państwowym w Katowicach, Archiwum Państwowym – Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej a Bielską Szkołą Przemysłową.


Wdzięczni jesteśmy Pani Sławomirze Krupa – Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach za osobistą wizytę w naszej szkole i podpisanie porozumienia, oraz Panu Kierownikowi Pawłowi Hudzikowi za koordynację działań związanych z tym wydarzeniem.  W imieniu naszej Szkoły Porozumienie podpisała Pani Dyrektor Gabriela Michalska  a Pan Profesor Rafał Butor wzbogacił spotkanie swoją wiedzą dotyczącą historii oraz  architektury Szkoły.


Na mocy tego dokumentu możliwe będzie uczestniczenie naszych uczniów w interesujących  wykładach, prelekcjach oraz warsztatach organizowanych bezpośrednio w Archiwum. Będą mogli obcować z oryginalnymi zasobami archiwalnymi i niezwykle ważną wiedzą fachową osób tam pracujących.
Dla naszych nauczycieli ta współpraca może stanowić uzupełnienie wiedzy fachowej oraz możliwość rozwoju zawodowego w oparciu o profesjonalne zasoby, oraz inne formy związane z profilem działalności Archiwum.

Nasi Goście znaleźli czas na odwiedzenie Szkolnej Izby Tradycji, obejrzenie najstarszych pracowni, oraz spotkali się z Panem Profesorem Tomaszem Ratajczakiem w pracowni letterpress.

Mamy nadzieję, że z okazji kolejnej wizyty Szanownych Gości będziemy mogli poszerzyć nasze kontakty i zainteresowania jak i cieszyć się wspólnie spędzonym czasem.

P. Dominik

https://katowice.ap.gov.pl/ap/tekst/podpisanie-porozumienia-o-wspopracy-z-bielsk-szko-przemysow

By Admin