BSP

13 października 2022r. w obecności dyrekcji, nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców, odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W tym roku do grona uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej zostało przyjętych 8 klas: 1AG, 1AN, 1AP, 1BG, 1EO, 1GM, 1kr, 1TM.Uroczystości przewodniczyła Pani Dyrektor Gabriela Michalska, na której ręce  młodzież złożyła ślubowanie. Przewodnicząca Rady Rodziców skierowała do młodzieży piękne życzenia pomyślności i sukcesów w nauce.

Podczas akademii nagrodzono klasę 2 BG, za najlepszą frekwencję w ubiegłym roku szkolnym.

Pożegnał się z nami „stary” samorząd a wszystkim obecnym przedstawiono nowo wybranych przedstawicieli: przewodniczącego – Jakuba Olek, zastępcę – Martę Kupczak, sekretarza – Małgorzatę Matuszek.

Ponadto klasy pierwsze wzięły udział w Quizie związanym z  historią i współczesnością Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Zaraz po nim reprezentanci działających w szkole kół zainteresowań mieli możliwość zaprosić pierwszaków na zajęcia.

Na zakończenie nowi uczniowie BSP otrzymali słodki upominek oraz zatańczyli Belgijkę, wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami.

Życzymy im, by pobyt w naszej już prawie 160 – letniej szkole, dał im możliwość rozwoju, zdobycia niezbędnej wiedzy, satysfakcji z podejmowanych zadań ale również  dostarczył niezapomnianych wspomnień. Powodzenia.

Nad całością czuwała Maria Chrzanowska

By Admin