BSP

W środę 19 października Jarosław Klimaszewski – Prezydent Bielska-Białej we współpracy z CIE Center for Innovative Education reprezentowanym przez Joannę Bochniarz zorganizował ogólnoeuropejskie wydarzenie New Education Forum, które zgromadziło nauczycieli, pedagogów, teoretyków i praktyków z kraju, zagranicy i naszego miasta Bielsko-Biała.

Miejscem wydarzenia była gościnna Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Dyskutowano o perspektywach nauczania w Bielsku-Białej, Polsce i Europie.

Link do filmu

By Admin