BSP

8 listopada o 16.30 w holu Książnicy Beskidzkiej miało miejsce otwarcie wystawy prac nauczycieli Bielskiej Szkoły Przemysłowej. W wystawie biorą udział Profesorowie: Anna Kuzawińska-Sikora, Jadwiga Marcinów, Monika Wita-Ziegler, Tomasz Ratajczak i Przemysław Damek.

Jest to pierwsza prezentacja dorobku twórczego nauczycieli naszej szkoły. Różnorodne zainteresowania i postawy twórcze autorów budziły żywe zainteresowanie gości, w tym licznie przybyłych uczniów.

Pani Dyrektor Książnicy Beskidzkiej Katarzyna Ruchała w czasie otwarcia ekspozycji wielokrotnie akcentowała historyczną rolę naszej szkoły w kształceniu nie tylko zawodowym, ale i artystycznym kolejnych pokoleń jej uczniów. Pan Dyrektor Grzegorz Holerek w swoim przemówieniu otwierającym wystawę podkreślił wagę i znaczenie dla naszej społeczności szkolnej tak realizowanego porozumienia o współpracy. Wszak w ostatnim półroczu, po prezentacji prac uczniów to już druga wystawa  prezentująca jakość oraz wysoki poziom artystyczny i techniczny, tym razem nauczycieli naszej szkoły.
W części oficjalnej otwarcia autorzy wystawy mieli okazję zaprezentować się jak również powiedzieć kilka słów o sobie i eksponowanych pracach.    

Cieszy nas ciepłe, szczere i sympatyczne przyjęcie w tak szacownej instytucji jaką jest Książnica Beskidzka. Nie spodziewaliśmy się, że nasza współpraca stanie się dla nas wszystkich tak miłym i doniosłym wydarzeniem. Mamy nadzieję na realizację dalszych, tak pięknych wspólnych przedsięwzięć.

Dziękujemy również za profesjonalną pomoc i wsparcie w montażu wystawy działowi technicznemu i działowi promocji Książnicy Beskidzkiej, bez Państwa fachowości i zaangażowania trudno wyobrazić sobie tę ekspozycję.

Zapraszamy do Galerii.Przemysław Dominik

By Admin