BSP

W ubiegłym tygodniu mieliśmy wyjątkową okazję obejrzeć  w Bielskim Centrum Kultury część kolekcji ” Nalepek okiennych” ze zbiorów Pana Kaspra Świerzowskiego. Nalepki okienne miały na celu zamanifestowanie postaw patriotycznych, podtrzymania ducha i wiary w zwycięstwo w czasie kiedy nasza Ojczyzna wciąż znajdowała się pod zaborami.  Były najbardziej rozpowszechnioną formą pozyskiwania funduszy na cele patriotyczne w tym legionowe.

Nasi uczniowie wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych poza wystawą mieli okazję usłyszeć wprowadzenie i szeroki komentarz do zgromadzonych grafik od Pana Cezarego Kozaka-organizatora wystawy.

Dzięki temu bardziej świadomie mogliśmy obejrzeć niezwykły zbiór oryginałów grafik z ubiegłego wieku, przyjrzeć się z bliska detalom i z zaciekawieniem obejrzeć wielość kształtów naszego godła i technik druku.
Była to kolejna wystawa grafiki (po wystawie ekslibrisów) na którą nasza Szkoła została zaproszona i którą z zainteresowaniem obejrzeliśmy.

Zapraszamy do Galerii.

Przemysław Dominik

By Admin