BSP

16 grudnia 2023 r. odbył się w naszej szkole 1 etap pierwszej edycji Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju.

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Fundacją Nauka i Wiedza, wydawcą serwisu edukator.pl.
Celem olimpiady jest stymulowanie aktywności i rozwoju naukowego młodzieży uzdolnionej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zainteresowania chemią i ochroną środowiska.
Finaliści i laureaci Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego, w zakresie zawodów:
– Technik analityk
– Technik technologii chemicznej
– Technik ochrony środowiska
Finaliści oraz laureaci Olimpiady mogą być zwolnieni w części lub całości z egzaminów do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni (zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668).

W 1 etapie wzięło udział 16 uczniów z klas: 2AO, 4AN5 i 4AN. Do etapu drugiego, który odbędzie się 24 lutego zakwalifikowały się 4 osoby:

Gabriela Zarzecka z klasy 4AN oraz Malwina Szlapińska, Michał Łyskawka i Wojciech Radzik z klasy 4AN5. Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesu w drugim etapie i -ostatecznie – w finale Olimpiady.

By Admin