BSP

Dzień 22 grudnia 2022 roku – miał w naszej szkole charakter świąteczny.  Po dwóch latach przerwy związanej z pandemią, powróciliśmy w Bielskiej Szkole Przemysłowej do tradycyjnego spotkania wigilijnego. Od czwartej lekcji trwały wigilie klasowe, które były okazją, aby złożyć sobie wzajemnie życzenia oraz wspólnie pośpiewać kolędy. W świąteczny nastrój wprowadzili wszystkich, kolędnicy, którzy wędrowali z życzeniami po szkole. O godzinie 13.30 nauczyciele, pracownicy administracji oraz emerytowani pracownicy szkoły spotkali się w sali 206, aby wspólnie, radośnie przeżywać zbliżające się święta. Wystrojem świątecznym sali 206 zajęły się p. Jadwiga Marcinów oraz p. Bożena Wanot.  Szkolną wigilię rozpoczęły Jasełka, przygotowane przez p. Ewę Lisowską oraz p. Marzenę Łojewską, w których wystąpili uczniowie klas 3 EG oraz 3 AO. Samorząd szkolny, przedstawicielka Rady Rodziców oraz p. dyrektor Gabriela Michalska przekazali swoje życzenia całej szkolnej społeczności. W dalszej części uczestnicy spotkania tradycyjnie podzielili się opłatkiem, oraz wspólnie zasiedli do uroczystego obiadu świątecznego. O przysmaki wigilijne, które dostarczono do naszej szkoły zadbały p. Iwona Jurczyk oraz p. Ewa Bogoniowska. Dzień ten był bardzo uroczysty i przygotował nas na świętowanie Bożego Narodzenia w naszych rodzinach.

Iwona Jurczyk

By Admin