BSP

W styczniu 2023 podobnie jak w poprzednich latach „Perspektywy” ogłosiły wyniki 25 rankingu najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Pod uwagę wzięto 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Niezmiernie miło nam poinformować, iż Bielska Szkoła Przemysłowa po raz piąty z rzędu otrzymała złotą odznakę Perspektyw. W przypadku szkół ponadpodstawowych technicznych w Bielsku-Białej zajęliśmy 1 miejsce i od lat utrzymujemy się na wysokiej pozycji wśród najlepszych szkół w mieście, województwie śląskim i w kraju. Według raportu „Perspektyw” nasze technikum zajęło 20 miejsce w Polsce, 3 miejsce w województwie śląskim i uzyskało tytuł „Złotej Szkoły 2023”.

Zgodnie z postanowieniami Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach – 20%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 20%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 30% oraz wyniki egzaminu zawodowego – 30%. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur i egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Dziękujemy szczególnie Nauczycielom naszej szkoły, którzy z oddaniem i zapałem przygotowują uczniów do olimpiad, egzaminów maturalnych i zawodowych oraz Wam Drodzy Uczniowie za wspaniałe wyniki i piękną promocję szkoły. Liczymy, że również i w tym roku szkolnym ten sukces zostanie powtórzony.

„Od 25 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych. – I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, jakie publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się „nowi”, bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować.”

Link do artykułu

By Admin