BSP

Od 6 lutego na drugim piętrze w naszej szkole eksponowane są w dwóch miejscach plansze wystawy „Był sobie dokument”.

Wystawy te to zestaw atrakcyjnych wizualnie plansz przedstawiających dzieje dokumentów na przestrzeni wieków. Interesujące jest to, że pochodzą z zasobów regionalnych.
Druga część wystawy przedstawia pracę Archiwum Państwowego w Katowicach i jego oddziałów. Obserwujemy codzienną działalność Archiwum poprzez prześledzenie „drogi” dokumentu od przyjęcia, przez konserwację i opracowanie, aż do udostępniania w pracowni naukowej.

Obie wystawy poza warstwą faktograficzną,  prezentują świetne technicznie i estetycznie rozwiązania co wielu uczniów dostrzega, wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności w aspekty praktycznej realizacji wystaw. Ten sposób prezentacji pozwala im na swobodny sposób  czytania i oglądania grafik w czasie przerw. Uczniowie w żywy i bezpośredni  sposób komentują przedstawione ilustracje  zwłaszcza dokumenty rękopiśmienne.

Wystawa została do nas przewieziona z Archiwum Państwowego w Cieszynie.
W jej montażu na terenie szkoły i transporcie uczestniczył prof. Marcin Leżański , bez którego pomocy i ofiarności realizacja tego przedsięwzięcia byłaby niemożliwa.
Wypożyczenie wystawy i jej prezentacja była możliwa dzięki porozumieniu pomiędzy Archiwum Państwowym w Katowicach, a naszą szkołą. Jest to pierwsza z zaplanowanych wystaw, których zadaniem jest  poszerzenie i przybliżenie wiedzy o naszym dziedzictwie regionalnym przy wsparciu zasobów archiwalnych oraz jej upowszechnianie.

Dziękuję Dyrekcji Archiwum, wszystkim osobom odpowiedzialnym z którymi miałem przyjemność kontaktować się w tej sprawie za życzliwe słowa i pomoc w czasie jej realizacji

Zapraszamy do Galerii.


Przemysław Dominik

By Admin