BSP

W dniu 07.02.2023 odbyła się w nasze szkole „wycieczka zawodoznawcza dla doradców zawodowych i nauczycieli doradztwa zawodowego pracujących w szkołach podstawowych zorganizowana w ramach podpisanego przez Miasto Bielsko-Biała międzyresortowego „Partnerstwa dla lokalnego rynku pracy”. W trakcie spotkania Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku -Białej Ewa Szymanek–Płaska, powitała wszystkich uczestników i podziękowała Organizatorom przedsięwzięcia. Zaprosiła również wszystkich zgromadzonych na konferencję upowszechniającą działania projektowe przewidziane w ramach wdrażania Bielsko-Bialskiego Modelu Doradztwa Zawodowego dla uczniów szkół podstawowych, która odbędzie się 28.02.2023 r. w sali sesyjnej bielskiego Ratusza. Zwiedzanie rozpoczęło się od spotkania z Dyrekcją szkoły w pokoju nauczycielskim Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Pani Dyrektor Gabriela Michalska przedstawiła ofertę edukacyjną szkoły oraz programy unijne realizowane w ramach stażów zawodowych. Informacje o działalności szkoły uzupełnił Pan Wicedyrektor Grzegorz Holerek przedstawiając specjalności zawodowe. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzania pracowni: druku cyfrowego, konstrukcji i projektowania odzieży ,analizy chemicznej (laboratorium) ,energetyki odnawialnej oraz pracowni letterpress. Wycieczka zawodoznawcza została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, którzy uznali taką inicjatywę za wartościową i ważną w kontekście wspierania uczniów szkół podstawowych w wyborze dalszej drogi kształcenia”. Była to wycieczka promująca nasza szkołę i mamy nadzieję, że z pożytkiem dla nas wszystkich.

Zapraszamy do Galerii.

Gabriela Michalska

By Admin