BSP

Bielsko-Biała – zawodowo

Projekt pt. „Bielsko-Biała – zawodowo”

Miasto Bielsko-Biała realizuje projekt „Bielsko-Biała zawodowo”, który uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.23-Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, a tym samym zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez unowocześnienie bazy techno-dydaktycznej, dostosowanie warunków nauczania do potrzeb pracodawców i wyzwań  w zakresie transformacji cyfrowej i transformacji w kierunku zielonej gospodarki oraz inteligentnych i technologicznych specjalizacji regionu.

Projekt skierowany jest do 553  uczniów szkół zawodowych w Bielsku-Białej, którzy kształcą się w kierunkach zgodnych z procesem transformacji regionu w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego oraz 36 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Działania w projekcie obejmują m.in. :

– organizację szkoleń i kursów dla uczniów,

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracującymi w placówkach (szkolenia i kursy dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu);

–  doposażenie sal  do praktycznej nauki zawodu oraz ich remonty.

Wartość projektu wynosi: 6 496 402,90 PLN (w tym dofinansowanie ze środków europejskich 5 846 762,61 PLN oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 649 640,29 PLN).

Termin realizacji projektu: 1 kwietnia 2024 r. – 30 czerwca 2026 r.

Miejsce realizacji: Bielska Szkoła Przemysłowa, Bielskie Centrum Edukacji, Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych oraz Zespół Szkół Budowlanych.

Bielska Szkoła Przemysłowa w ramach projektu w roku szkolnym 2023/2024 zrealizowała trzy kursy dla uczniów:

– Kurs równości

– Kurs z fotografii analogowej, na materiałach światłoczułych

– Kurs typografii – letterpress

Na rok szkolny 2024/2025 zaplanowany został kurs dla uczniów: „ Język angielski w analizie chemicznej” oraz „Język angielski w badaniach środowiska i ochronie środowiska”.