BSP

XVII Wojewódzkiego Konkursu Drużynowego z Chemii