BSP

Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia.

From teacher’s development to student’s growth.

Data rozpoczęcia projektu: 2020-09-01

Łączny czas trwania projektu: 36 miesięcy

Data zakończenia projektu: 2023-08-31

Od 2015 roku Bielska Szkoła Przemysłowa bierze aktywny udział w unijnym programie ERASMUS plus. Umożliwia on uczniom kształcenie, odbywanie szkoleń     i zdobywanie doświadczenia poza granicami kraju. Na przestrzeni kilku lat, dzięki pracy i zaangażowaniu pań – Iwony Łogusz i Gabrieli Michalskiej, udało się zorganizować 6 wyjazdów w ramach programu Erasmus plus. 80 uczniów naszej placówki miało niepowtarzalną okazję aby odbyć praktyki zagraniczne w Hiszpanii. Nowy projekt zatwierdzony do realizacji na lata 2020-2022 umożliwi kolejnej grupie młodzieży odbycie stażu zawodowego w Hiszpanii i Portugalii.

Warto jednak pamiętać, że program Erasmus plus nie jest dedykowany wyłącznie młodzieży. Na kursy językowe i różnego rodzaju szkolenia mogą wyjeżdżać również nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych po uprzednim napisaniu i złożeniu stosownego wniosku. W 2019 roku zdecydowaliśmy się na ten krok. Dwie nauczycielki języka angielskiego, panie Ewa Jurczyk i Sonia Kozaczko, opracowały wniosek, który pozwolił BSP znaleźć się w gronie 212 szkół w Polsce, które uzyskały akceptację Agencji Narodowej na realizację projektu dla nauczycieli. Sukces tym większy, że o dofinansowanie starało się ponad 800 placówek z całego kraju.

„Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” – to tytuł naszego projektu, którego celem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie posługiwania się językiem angielskim, poznanie nowoczesnych metod nauczania, promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. Projekt Erasmus plus – mobilność kadry edukacji szkolnej zakłada wysłanie 14 nauczycieli naszej placówki na szkolenia językowe i metodyczne na Maltę i do Szkocji. Wyjazdy planowo mają odbyć się w 2021 roku w czasie przerwy wakacyjnej, tak aby nie dezorganizować roku szkolnego.

Terminy pobytu nauczycieli na szkoleniach na Malcie:

gr. I; termin: 3-17.07.2021

gr. II; termin: 19.07-30.07.2021

Ze względu na pandemię nasz projekt został wydłużony do 31.08.2023r.

Termin pobytu nauczycieli na szkoleniach w Szkocji:

gr. III; termin: 19.06-4.07.2022

Organizacja wyjazdów na Maltę i do Szkocji przebiegła pomyślnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami związanymi z upowszechnianiem naszego projektu.