BSP

Informacje o projekcie

Od 2015 roku Bielska Szkoła Przemysłowa bierze aktywny udział w unijnym programie ERASMUS plus. Umożliwia on uczniom kształcenie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia poza granicami kraju. Na przestrzeni kilku lat, dzięki pracy i zaangażowaniu pań – Iwony Łogusz i Gabrieli Michalskiej, udało się zorganizować 6 wyjazdów w ramach programu Erasmus plus. 80 uczniów naszej placówki miało niepowtarzalną okazję aby odbyć praktyki zagraniczne w Hiszpanii. Nowy projekt zatwierdzony do realizacji na lata 2020-2022 umożliwi kolejnej grupie młodzieży odbycie stażu zawodowego w Hiszpanii i Portugalii.

Warto jednak pamiętać, że program Erasmus plus nie jest dedykowany wyłącznie młodzieży. Na kursy językowe i różnego rodzaju szkolenia mogą wyjeżdżać również nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych po uprzednim napisaniu i złożeniu stosownego wniosku. W 2019 roku zdecydowaliśmy się na ten krok. Dwie nauczycielki języka angielskiego, panie Ewa Jurczyk i Sonia Kozaczko, opracowały wniosek, który pozwolił BSP znaleźć się w gronie 212 szkół w Polsce, które uzyskały akceptację Agencji Narodowej na realizację projektu dla nauczycieli. Sukces tym większy, że o dofinansowanie starało się ponad 800 placówek z całego kraju.

O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia.

Numer identyfikacyjny projektu: 2020-1-PL01-KA101-079276

Całkowita kwota przyznana na realizację projektu: 39.662 EUR

Czas trwania projektu: 2020.09.01 – 2023.08.31 (36 miesięcy)

Uczestnicy projektu:

W projekcie Erasmus + „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia” wzięło udział 14 nauczycieli różnych przedmiotów (głównie języków obcych, przedmiotów zawodowych oraz ogólnokształcących), którzy wyjechali na kursy metodyczne oraz kursy językowe o różnych stopniach zaawansowania na Maltę i do Edynburga.

Główne cele projektu:

– podniesienie kwalifikacji i umiejętności pracowników w zakresie posługiwania się językiem

  angielskim,

– poznanie nowoczesnych metod nauczania, narzędzi TIK,

– promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności.

Terminy pobytu nauczycieli na szkoleniach na Malcie:

gr. I; termin: 3-17.07.2021

gr. II; termin: 19.07-30.07.2021

Ze względu na pandemię nasz projekt został wydłużony do 31.08.2023r.

Termin pobytu nauczycieli na szkoleniach w Szkocji:

gr. III; termin: 19.06-4.07.2022

Tematyka szkoleń:

 „Professional Communication Skills” oraz „Fluency & Language Development for Educational Staff” Malta – pierwszy kurs był interaktywnym i praktycznym kursem podnoszącym umiejętności skutecznej komunikacji poprzez wykorzystanie multimediów. Natomiast drugi kurs pozwalał polepszyć znajomość gramatyki, słownictwa i poprawnej wymowy oraz rozwinąć płynność mówienia poprzez liczne dyskusje z wykorzystaniem burzy mózgów, metody dramy czy rozwiązywania problemów w parach i grupach.

– „CLIL – Methodology & ICT Tools for Teachers working with CLIL” Malta – CLIL (Content and Language Integrated Learning) to metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego. Kurs dotyczył metodyki CLIL jako formy nauczania dwujęzycznego oraz dawał możliwość poznania narzędzi TIK (czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych) przydatnych w nauczaniu tą metodą.

– „Technology-Enhanced Learning” Malta – kurs skupiał się na rozwijaniu umiejętności ICT oraz wskazywaniu możliwości wykorzystania nowych technologii podczas lekcji. Zaznajamiał z szeroką gamą darmowego oprogramowania i narzędzi online. Uczestniczki poznały sposoby integracji TIK z własnymi metodami nauczania oraz rozwinęły umiejętności językowe. W jego trakcie tworzono strony internetowe, bloga, wirtualne tożsamości (awatary), slajdy, mapy myśli, kreskówki, webquesty, krzyżówki quizy, itp.

– „Teacher Training & Language Development and Technology in the Classroom” Edynburg – pierwsza część kursu umożliwiła poznanie strategii i technik nauczania języka obcego oraz poznanie innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania. Druga część kursu była zorientowana na wykorzystanie szeregu aplikacji, urządzeń i zasobów internetowych w celu stworzenia ciekawych i kreatywnych lekcji poprzez m. in. tworzenie video-klipów, cyfrowych materiałów dydaktycznych, podcastów, czy blogów.

– “Enhanced English Skills” Edynburg – kurs był przeznaczony dla osób, które dążą do pełnej swobody w posługiwaniu się językiem angielskim w życiu zawodowym i prywatnym. Kursanci zdobyli nowe sprawności językowe, poszerzyli znajomość słownictwa i gramatyki. Starali się przełamać barierę językową oraz udoskonalić płynność komunikowania się w języku obcym.

Udział we wszystkich wymienionych kursach był okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń zawodowych z osobami innych narodowości uczestniczącymi w kursach oraz zapoznaniem się z dziedzictwem kulturowym krajów docelowych.

Organizacja wyjazdów na Maltę i do Szkocji przebiegła pomyślnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami związanymi z upowszechnianiem niniejszego projektu.