BSP

WYDZIAŁ CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

EGZAMINY ZAWODOWE

Wybierz kwalifikację i rozwiąż test online

Kwalifikacja AU.54 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

oraz tu AU.54

(poprzednia kwalifikacja)

Kwalifikacja A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

oraz tu A.54

——————————————————————————————————

Kwalifikacja AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

oraz tu AU.55

(poprzednia kwalifikacja)

Kwalifikacja A.55  Drukowanie cyfrowe

oraz tu A.55

https://e-zawodowe.pl/

 —————————————————————————————————-

Materiały do pobrania, ciekawe linki:

Słownik z prepressu

Podstawowe pojęcia poligraficzne (otwórz/pobierz)

Formaty papieru (otwórz/pobierz)

Techniki drukowania (otwórz/pobierz)

Planowanie techniczne i technologiczne produkcji (otwórz/pobierz)

Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych (otwórz/pobierz)

Kompozycja wydawnicza książki, karty tytułowe (dwójka i czwórka tytułowa), materiały uzupełniające, redakcja merytoryczna i techniczna. (otwórz/pobierz)

Przygotowanie tekstów o charakterze gładkim (otwórz/pobierz)

Przygotowanie tekstów o charakterze utrudnionym (otwórz/pobierz)

Czwórka i dwójka tytułowa

Materiały wprowadzające

Materiały informacyjno-pomocnicze

Tekst główny

Kerning – gra typograficzna

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU ILUSTRACYJNEGO:

– podstawy reprodukcji poligraficznej, światło i barwa, densytometria, oryginały i ich podział, addytywne i subtraktywne mieszanie barw

– reprodukcja klasyczna, procesy fotograficzne w poligrafii, retuszowanie

– skanery, rodzaje skanerów, parametry skanerów, dobór skanera do systemu DTP, eksploatacja, parametry skanowania, zastosowanie fotografii cyfrowej w przygotowalni poligraficznej.

ŁĄCZENIE GRAFIKI Z TEKSTEM

– wykonywanie makiet elektronicznych (layoutu), zasady sporządzania makiet, wprowadzanie tekstu, zasady łamania czasopism, technologia i zasady łamania książek

INTROLIGATORSKIE OPERACJE JEDNOSTKOWE: wyrównywanie arkuszy w stosie, krojenie i cięcie wytworów papierniczych, złamywanie i falcowanie, wykonywanie opakowań. (otwórz/pobierz)

WYKONYWANIE OPRAW: kompletowanie wkładów, łączenie składek i kartek we wkład, obróbka wkładu, typy opraw, pakowanie produktów poligraficznych. (otwórz/pobierz)

Podział opraw

Przygotowanie do naświetlania: proofing, impozycja, korekta (otwórz/pobierz)

http://chochlikdrukarski.com.pl/2015/jak-impozycja/

Sporządzanie plików PostScript lub PDF (otwórz/pobierz)

Naświetlanie (otwórz/pobierz)

Wyroby papierowe stosowane w poligrafii  (otwórz/pobierz)

Produkcja papieru wg LEGO

Produkcja papieru (animacja ang.)

Wykonanie form i drukowanie technikami wypukłodrukowymi

Nowoczesny druk flexograficzny

——————————————–

Formy wklęsłodrukowe

Drukowanie technikami wklęsłodrukowymi

Wykonywanie form rotograwiurowych: grawerowanie elektro-mechaniczne (electro-mechanical engraving), grawerowanie laserowe (direct laser engraving), trawienie (etching) i tłoczenie (embossing).

Druk tamponowy CMYK

Druk tamponowy na kasku

——————————————–

Wykonywanie form do druku płaskiego

Drukowanie offsetowe

Maszyny offsetowe

Zobacz film – drukowanie offsetowe

Zobacz i to

——————————————–

Druk cyfrowy laserowy

Druk atramentowy inkjet  THERMAL

Druk atramentowy inkjet PIEZO

——————————————–

Maszyny i urządzenia poligraficzne (otwórz/pobierz)

Farby i lakiery stosowane w poligrafii

Materiały introligatorskie oraz inne materiały stosowane w poligrafii

Lakierowanie http://chochlikdrukarski.com.pl/2015/jak-lakierowanie/#more-7606

Procesy introligatorskie