BSP

Technik ochrony środowiska

Świetnie! – ten kierunek jest dla Ciebie.

Będziesz poznawał tajniki oceny środowiska naturalnego. Teorię połączysz z praktyką podczas zajęć w laboratorium chemicznym, które odbywają się zawsze w małych grupach. Rozwiniesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących takich jak biologia i chemia. Dodatkowo nasi nauczyciele zadbają o poszerzanie Twoich horyzontów podczas licznych zajęć terenowych. Dzięki współpracy naszej szkoły z lokalnymi uczelniami będziesz miał/a możliwość uczestniczenia w wykładach i laboratoriach prowadzonych przez wykładowców akademickich. Dostaniesz solidne przygotowanie zawodowe. Pamiętaj! Zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie z roku na rok rośnie. W naszej szkole masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań!

 

Kwalifikacja (tylko jedna): CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia.

Języki obce: angielski i niemiecki.

 

Technik ochrony środowiska potrafi:

 • Ocenić aktualny stan zanieczyszczeń środowiska,
 • Przeprowadzić proste badania laboratoryjne w zakresie ochrony środowiska,
 • Oznaczać wskaźniki zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.
 • Wykonywać pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych
 • Obsługiwać aparaturę pomiarową oraz urządzenia stosowane w ochronie środowiska.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Korzystać z przepisów prawa ochrony środowiska.
 • współpracować z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska.

 

Technik ochrony środowiska zna procesy i urządzenia:

 • Uzdatniania wody.
 • Oczyszczania ścieków.
 • Oczyszczania gazów spalinowych.
 • Rekultywacji gleb.
 • Gospodarki odpadami (segregacja, recykling, unieszkodliwianie, składowanie).
 • Ochrony przed hałasem i drganiami.

 

 

Technik ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

 • Zakładach produkcyjnych.
 • Oczyszczalniach ścieków.
 • Stacjach uzdatniania wody.
 • Laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia.
 • Instytutach naukowo- badawczych.
 • Spalarniach i kompostowniach odpadów.
 • Składowiskach i sortowniach odpadów.
 • Prywatnych zakładach specjalistycznych.
 • Jednostkach administracji rządowej i samorządowej (urzędach miasta, gminy).

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. Zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku technik ochrony środowiska mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych, na kierunkach przyrodniczych, technicznych, chemicznych i medycznych.