BSP

Harmonogram upowszechniania projektu Erasmus+

Harmonogram upowszechniania projektu Erasmus+ wewnątrzszkolne i wewnątrzszkolne:

DziałanieOsoba realizującaTermin
przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia TIK nauczycieli w zespołach przedmiotowychB.Byszko-Pałka I.Jurczyk  26.08.2022 sierpień 2022
przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia nauczycieli podczas rady pedagogicznej z zakresu efektywnej komunikacji, innowacyjnych metod nauczania, zastosowania TIK, metody CLIL Wciślak A.15.09.2022
przeprowadzenie lekcji otwartych (zawierających elementy nauczania przedmiotowo-językowego, narzędzi TIK lub innowacyjnych technik i metod poznanych podczas kursów metodycznych)  12.03.2021 Histoire de vie, histoire d’amour – tworzymy opowiadanie. (lekcja otwarta online) K. Jaworowska12.03.2021
7.06.2021r. Describing pictures. Opisywanie zdjęć. (TIK). (w ramach projektu ENTER – kl. II) A. Wciślak
9.06.2021r. Wyrażanie przyszłości w jęz. ang. (TIK). (w ramach projektu ENTER – kl. I) A. Wciślak
9.06.2021r. Job interview speaking (TIK). (w ramach projektu ENTER – kl. II) B.Byszko-Pałka
11.06.2021r. Czasy Pr. Perf. Simple i Pr. Perf Cont. Porównanie czasów (TIK). (w ramach projektu ENTER kl. III) B.Byszko-Pałka
21.10.2021r. Potęga o wykładniku wymiernym (TIK). (w ramach projektu ENTER – kl. 1 BG) I. Kubicka
21.10.2021r. Twierdzenie o reszcie i Twierdzenie Bezouta (TIK). (w ramach projektu ENTER – kl. 3EO5) I. Kubicka
3.11.2021r. Erneuerbare Energien D.Owczarz
(lekcja otwarta w kl. 4 EO)
3.11.2021r.
15.06.2022r. All you need is love – singing a song: “Tears in heaven” by Eric Clapton. A. Wciślak (lekcja otwarta w kl. 1 bP)15.06.2022r. 
26.10.2022r. The culture of Scotland.
Byszko-Pałka B. (lekcja otwarta w kl. 1 GM graf.)
26.10.2022r.
25.11.2022r. Światło w projektowaniu typograficznym. White space in typography. Lekcja z elementami języka angielskiego. Ratajczak T. (lekcja otwarta w kl. 2 BG)25.11.2022r.
11.01.2023r. Zbiory liczbowe i działania na liczbach – lekcja z elementami języka angielskiego. Kubicka I. (lekcja otwarta w kl. 4 TM5)11.01.2023r.
22.02.2023r. Modelowanie spódnicy fantazyjnej z godetami. Marcinów J. (lekcja otwarta w kl. 1 GM)22.02.2023r.
omówienie i udostępnienie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy przeprowadzonych szkoleń i lekcji oraz produktów projektu (skrypty z kursów metodycznych, program nauczania języka obcego zawodowego  Wciślak A. Jurczyk I. 
prezentacje multimedialneFodczuk E. Jaworowska K.  
(np. 2 tutoriale modowe w jęz. angielskim, itp.)  
styczeń 2023
słownik języka branżowegoFodczuk E. Jaworowska K. Jurczyk I.  styczeń 2023
zorganizowanie wystawy o państwach mobilności podczas Dni Otwartych Szkoły  Łojewska M. Kubicka I.  20 kwiecień 2023
prezentacja najważniejszych informacji o programie Erasmus+ oraz udziale w mobilności dla społeczności szkolnej w formie wystawy/gabloty na korytarzuŁojewska M. Marcinów J. Kubicka I.  kwiecień 2023
przygotowanie prezentacji multimedialnych i relacja z mobilności podczas organizowanego corocznie „Dnia Nauki” Fodczuk E. Jaworowska K. Łojewska M.  maj 2023
umieszczenie informacji o udziale szkoły w projekcie na stronie internetowej szkoły (www.bsp.bielsko.pl)Wciślak A. Kozaczko S.   
założenie bloga, na którym uczestnicy projektu będą publikowali notatki dotyczące przebiegu szkolenia  Łogusz I. Wciślak A. www.facebook.com/profile.php?id=100069712246968   3-17.07.2021 19-30.07.2021
M. Łojewska www.facebook.com/profile.php?id=100082996677381  19.06-4.07.2022
umieszczenie informacji o projekcie i jego rezultatach w europejskiej bazie danych FRSE  Wciślak A. Kozaczko S.  czerwiec 2023
zorganizowanie międzyszkolnych konkursów językowych  Konkurs wiedzy o brytyjskiej rodzinie królewskiej
Jurczyk I.
Kozaczko S.
Marcinów J. (dekoracje)
T. Ratajczak (projektowanie + wydruk plakatów)
29.05.2023r.
Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych w BSP (5.04.2023r. – II etap)
Byszko-Pałka B.
Jaworowska K. 
Łojewska M.
Wciślak A.
czerwiec 2022
wrzesień 2023
5 kwiecień 2023 (I i II etap)
przedstawienie raportu końcowego oraz sprawozdania odpowiednim władzom i instytucjom (Urząd Miasta, Miejski Zarząd Oświaty)  Wciślak A. Kozaczko S.  czerwiec 2022
opublikowanie sprawozdania w „Magazynie Szkolnym” – miesięczniku Śląskiego Kuratorium Oświaty  Chrzanowska M. Łogusz I.  Owczarz D.  kwiecień 2023
zorganizowanie konferencji upowszechniającej z przedstawicielami szkół średnich zawodowych z powiatu bielskiego (dzielenie się wiedzą na temat pozyskiwania środków unijnych oraz partnerów międzynarodowych, motywowanie do korzystania z programu Erasmus+, udostępnienie materiałów)  podczas odwiedzania BSP przez szkoły podstawowe oraz podczas targów edukacyjnych  (nauczyciele zajmujący się promocją szkoły)  maj 2023
nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami (Kronika Beskidzka, Radio Bielsko) w celu zamieszczenia informacji o odbywającym się projekcie (w postaci wywiadów i reportażu o uczestnikach projektu)Chrzanowska M. 
finanse  Jurczyk E.  maj 2023
Arkadiusz Wciślak przedstawił działania upowszechniające projekt Erasmus + „Od rozwoju nauczyciela do rozwoju ucznia”.