BSP

KOMUNIKATY

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ W SESJI ZIMOWEJ 2023 ROKU

KLASA 4 TPM, KWALIFIKACJA MOD.11, „D”

KLASA 4 AN, KWALIFIKACJA CHM.04, „W”

KLASA 4 ENERGETYK, KWALIFIKACJA ELE.11, „D”

KLASA 4 AG, 4 BG, KWALIFIKACJA PGF.05, „W”

KLASA 4 ŚR, KWALIFIKACJA CHM.05, „D”

KLASA 4 ENERGETYK 5, KWALIFIKACJA ELE.10,  „W” cz. prakt. BCE

KLASA 4 PRZEMYSŁU MODY 5, KWALIFIKACJA MOD.03, „W” cz. prakt. BCE

EGZAMIN PISEMNY ELEKTRONICZNY  DLA WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH 10-14.01.2023

EGZAMIN PRAKTYCZNY – MODEL „D”  09.01.2023

EGZAMIN PRAKTYCZNY – MODEL „W”  09.-21.01.2023

OBECNOŚĆ NA KAŻDEJ CZEŚCI EGZAMINU JEST OBOWIĄZKOWA. JEST TO WARUNEK UZYSKANIA PROMOCJI DO KLASY WYŻSZEJ.

ROZKŁAD TERMINÓW ZDAWANIA KWALIFIKACJI  ZAWODOWYCH Z PODTAWY PROGRAMOWEJ 2019 DLA TECHNIKUM PIĘCIOLETNIEGO W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

SPECJALNOŚĆKLASA 3KLASA 4KLASA 5
GRAFIK KOMPUTEROWYSESJA LETNIA PGF.04 „Dk” SESJA ZIMOWA PGF.05 „W”
ENERGETYK ODNAWIALNY SESJA ZIMOWA ELE.10 „W” (cz. prakt.BCE)SESJA ZIMOWA ELE.11 „D”
PRZEMYSŁ MODY SESJA ZIMOWA MOD.03 „W” (cz. prakt.BCE)SESJA ZIMOWA MOD.11 „D”
ANALITYKSESJA LETNIA CHM.03 „D” SESJA ZIMOWA CHM.04 „W”
OCHRONA ŚRODOWISKA  SESJA ZIMOWA CHM.05 „D”

Harmonogram egzaminu zawodowegoFORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 informacja CKE

Wyniki egzaminów zawodowych :

z sesji Lato 2022 zostaną podane 31 sierpnia 2022 r.