BSP

WYDZIAŁ CHEMII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydział Chemii i Ochrony Środowiska obejmuje klasy:

technik chemik analityk
technik ochrony środowiska
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Wiodącymi przedmiotami są tu przedmioty chemiczne i biologiczne, które realizowane są w formie teoretycznej i praktycznej. Wydział dysponuje nowoczesnymi i profesjonalnie wyposażonymi pracowniami do nauki przedmiotów zawodowych. Uczniowie klas chemicznych i ochrony środowiska mają do dyspozycji 4 laboratoria chemiczne i pracownię biologiczną. W czasie zajęć samodzielnie wykonują programowe ćwiczenia z zakresu analizy chemicznej i bioanalityki, wykorzystując specjalistyczną aparaturę, sprzęt i szkło laboratoryjne. Przedmioty zawodowe klasy energetycznej realizowane są w pracowni technologicznej wyposażonej w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Uczniowie biorą udział w różnych zajęciach dodatkowych, takich jak koła przedmiotowe, wycieczki naukowe, zajęcia terenowe, które pozwalają im pogłębiać wiedzę i rozwijać pasje.

Najlepsi biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, zajmując w nich czołowe miejsca.