BSP

WYDZIAŁ TEKSTYLNO-ARTYSTYCZNY

WYDZIAŁ TEKSTYLNO-ARTYSTYCZNY

PROPONOWANE PROFILE KSZTAŁCENIA

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY (Technikum nr 1)

KRAWIEC (Branżowa Szkoła I Stopnia)

CHARAKTERYSTYKA PROFILU

Uczeń profilu zdobędzie wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej. Absolwent szkoły powinien umieć:

– projektować wyroby odzieżowe ( z naciskiem na projektowanie materiałowe,   technologiczne, techniczne) i wykonywać je przy użyciu maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego celu

– opracować dokumentacje wyrobów, organizować i kontrolować procesy wytwarzania takich wyrobów

– realizować działania związane z marketingiem mody

Technik przemysłu mody zastępuje zawód technika technologii odzieży, który obowiązywał w dotychczasowej klasyfikacji zawodów. Zmianom uległy treści zawarte w podstawie programowej opisującej konkretne umiejętności. Nowością w profilu absolwenta szkoły odzieżowej są efekty kształcenia związane z marketingiem i sprzedażą. Zdefiniowane na nowo kwalifikacje odpowiadają na aktualne potrzeby rynku pracy i wpisują się w oczekiwania przedsiębiorców z sektora odzieżowego.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do podjęcia pracy lub  kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog, specjalista od aranżacji przestrzeni wystawowej i sprzedażowej, specjalista od promocji i dystrybucji kolekcji.

I. Przedmioty zawodowe  nauczane są w przyjemnych i nowocześnie      wyposażonych pracowniach

a) NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRZEMYSLE ODZIEŻOWYM

b) PRACOWNIA KONSTRUKCJI ODZIEŻY

c) TECHNOLOGIA PRODUKCJI ODZIEŻY

d) PRACOWNIA PROJEKTOWANIA UBIORU

e) PRACOWNIA MATERIAŁOZNAWSTWA

f) PRACOWNIA KREOWANIA UBIORÓW

g) PRACOWNIA KONFEKCJONOWANIA – zajęcia odbywają się w CKP

Twoja pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku, gdzie przeżyjesz przygodę przygotowując własną kolekcję ubiorów czy organizując sesję zdjęciową. Spróbujesz swoich sił na pokazach mody, zobaczysz jak pracują profesjonalni projektanci biorąc udział w Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konkursach dla młodych projektantów. Zaczniesz patrzeć  na modę okiem specjalisty.

Nauczysz się:

 • rozpoznawać materiały odzieżowe i dobierać je do asortymentu odzieży,
 • przygotowywać konstrukcje odzieży,
 • wykonywać projekty plastyczne modelu ubioru,
 • organizować i kontrolować procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych,
 • szyć zaprojektowane kolekcje,
 • przygotowywać profesjonalny pokaz mody,

A wszystko to przy użyciu najnowszych technologii i technik komputerowych.

II. Praktyki, wycieczki naukowe

Wiedza zdobywana w szkole uzupełniana jest poprzez organizację praktyk zawodowych, wizyt studyjnych oraz wycieczek naukowych.

Do ogólnych celów praktyki zawodowej zalicza się:

 •  przygotowanie do praktycznego wykonywania danego zawodu
 •  poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach
 •  zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych
 •  poznawanie środowiska zawodowego, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz rozwiązywanie realnych problemów zawodowych
 •  kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i organizacji pracy odpowiadające współczesnym tendencjom w rozwoju firm
 •  praktyczne zastosowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych zdobytych w Bielskiej Szkole Przemysłowej
 •  kształtowanie kreatywności i innowacyjności uczniów i słuchaczy.