BSP

W styczniu 2024 podobnie jak w poprzednich latach „Perspektywy” ogłosiły wyniki 26 rankingu najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. W rankingu  przeanalizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755).

Niezmiernie miło nam poinformować, iż Bielska Szkoła Przemysłowa po raz szósty z rzędu otrzymała złotą odznakę Perspektyw. W przypadku szkół ponadpodstawowych technicznych w Bielsku-Białej zajęliśmy  1 miejsce i od lat utrzymujemy się na wysokiej pozycji wśród najlepszych szkół
w mieście, województwie śląskim i w kraju. Według raportu „Perspektyw” nasze technikum zajęło 49 miejsce w Polsce, 6 miejsce w województwie śląskim i uzyskało tytuł „Złotej Szkoły 2024” .Jesteśmy jedną z dwóch szkół technicznych z takim tytułem w Bielsku-Białej.

Zgodnie z postanowieniami Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach – 20%, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 20%, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych – 30% oraz wyniki egzaminu zawodowego – 30%. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur i egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Dziękujemy szczególnie Nauczycielom naszej szkoły, którzy z oddaniem i zapałem przygotowują uczniów do olimpiad, egzaminów maturalnych i zawodowych oraz Wam Drodzy Uczniowie za wspaniałe wyniki i piękną promocję szkoły. Liczymy, że również i w tym roku szkolnym ten sukces zostanie powtórzony.

By Admin