BSP

W dniu 22.01.2024 – na zaproszenie Pani  Dyrektor BSP, Gabrieli Michalskiej, mury Bielskiej Szkoły Przemysłowej odwiedzili przedstawiciele Firmy AQUA S.A. w osobach Pana Prezesa Krzysztofa Michalskiego i Kierownik Działu Kadr, Pani Joanna Kucz-Gruszki.

Goście zwiedzili Szkołę, obejrzeli zaplecza dydaktyczne nauczanych specjalności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyposażenie do nauczania przedmiotów chemicznych i ochrony środowiska. Żywo interesowali się historią i dniem dzisiejszym Szkoły.

 Kilkudziesięcioletnie kontakty Bielskiej Szkoły Przemysłowej z Firmą AQUA S.A. zostały zwieńczone podpisaniem przez obie strony umowy o współpracy.

 Stosowna umowa ma ogromne znaczenie dla społeczności BSP, otwiera bowiem możliwości prowadzenia procesu dydaktycznego i praktyk zawodowych w oparciu o nowoczesny  sprzęt i wyposażenie oraz  technologie  procesów uzdatniania i przesyłania wody, oczyszczania ścieków oraz badań laboratoryjnych.

Umowę o współpracy parafowali: ze strony AQUA S.A. Pan Prezes, Krzysztof Michalski, ze strony Bielskiej Szkoły Przemysłowej, Pani Dyrektor, Gabriela Michalska.

Życzymy owocnej współpracy.

By Admin