BSP

Bielska Szkoła Przemysłowa organizuje staże zagraniczne w Sevilli w Hiszpanii oraz w Setubal w Portugalii. Na te praktyki uczniowskie szkoła otrzymała akredytację w programie Erasmus+ na lata 2021-2027.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Bielskiej Szkole Przemysłowej dofinansowanie na organizację staży zagranicznych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla działań w ramach pierwszej umowy finansowej wynosi 54.958 euro. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik przemysłu mody, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dzięki jego realizacji szkoła będzie w stałym kontakcie z hiszpańskimi oraz portugalskimi przedsiębiorstwami, dostosuje kształcenie zawodowe do wymagań i oczekiwań europejskich przedsiębiorstw, przyczyni się do ogólnej współpracy między europejskimi instytucjami.

Cele projektu: zwiększenie liczby zatrudnionych i zapobieganie bezrobociu wśród młodzieży, rozbudzenie zapału do nauki w wybranym zawodzie, rozwój wielojęzyczności wśród młodzieży, promowanie wartości europejskich oraz równego dostępu do kształcenia zawodowego na najwyższym europejskim poziomie.

Podczas stażu w Hiszpanii lub Portugalii uczniowie zdobędą gruntowną wiedzę i praktyczne umiejętności w swoim kierunku kształcenia, polepszą znajomość języka angielskiego, nauczą się samodzielności, zyskają motywację do nauki i rozwoju osobistego i otworzą się na nawiązywanie nowych kontaktów.

W ramach przyznanych środków uczniowie mają zapewnione – bezpłatne zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach, transport krajowy na lotnisko, zagraniczny, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, jednodniową wycieczkę kulturowo-krajoznawczą, opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej oraz kieszonkowe. Pobyt połączony będzie z bogatym programem atrakcji. Uczniowie z kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zwiedzą Sevillę. Będą podziwiać Ocean Atlantycki i piękno Andaluzji- regionu gorącego słońca, flamenco, korridy i fiesty. Uczniowie z pozostałych kierunków zwiedzą Setubal, miasto satelickie Lizbony, położone w środkowo-zachodniej Portugalii przy ujściu rzeki Sado do oceanu.

Na zakończenie projektu uczestnik otrzyma dokument Europass Mobility, opisujący jakie korzyści zawodowe oraz dodatkowe osiągnął. Nabyte efekty uczenia się, następnie uznane przez macierzystą szkołę, czyli Bielską Szkołę Przemysłową (w ramach systemu ECVET).

By Admin