BSP

ŁÓDŹ 21-22.03.2024

Laureatka I miejsca Ewa Dulewska z kl. V TM

Finalistki: Oliwia Głowicja z kl. IV TM, Patrycja Kruźlak oraz Karolina Boryś z kl. III TM, Martyna Pilarz oraz Marharyta Tiunova z kl. II TM.

 Uczniowie wydziału tekstylno- artystycznego odnoszą co roku sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie organizowanej przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.  Startujący w olimpiadzie co roku uczestniczą w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez Iwonę Łogusz oraz Barbarę Błahut. To wyjątkowe wydarzenie, które stanowi platformę dla młodych talentów z całego kraju do prezentacji swoich umiejętności i innowacyjnych pomysłów w dziedzinie mody  nie tylko promuje kreatywność i techniczne umiejętności, ale także odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości branży odzieżowej w Polsce.

Start w olimpiadzie stanowi nie lada wyzwanie dla uczniów z uwagi na wysoki poziom- obowiązujący materiał to nie tylko wiedza z przedmiotów zawodowych nauczanych w klasie od 1 do 5 ale również zagadnienia wykładane na studiach technicznych.

Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i otrzymują oceny celujące z przedmiotów zawodowych. Olimpiada stwarza uczestnikom możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami, talentem i wiedzą teoretyczną z zakresu projektowania, tkanin, kroju i produkcji odzieży. To zachęca młodych ludzi do pogłębiania swojej wiedzy i jest dowodem na to, że młodzi projektanci i krawcy mają możliwość przekształcenia swojej pasji w rzeczywistość zawodową.

By Admin