BSP

Milo nam poinformować, że dwie  uczennice naszej szkoły otrzymały jednorazowe  stypendia Prezydenta Miasta Bielsko-Biała za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.

Uczennice są laureatkami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Wytwarzania i Projektowania Odzieży organizowanej przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Olimpiada składała się
z trzech etapów szkolnego, regionalnego i ogólnopolskiego.

W roku szkolnym 2021/2022Laureatką III miejsca została Agnieszka Kreis z klasy III
o specjalności technik przemysłu mody a IV miejsca Andżelika Szarek z tej samej klasy Obie uczennice Laureatki otrzymały zwolnienie z części pisemnej egzaminów zawodowych, oceny celujące z przedmiotów zawodowych, nagrodę pieniężną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Bielska- Białej oraz nagrody rzeczowe.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbyła się 06.09.2022 w sali sesyjnej bielskiego Ratusza.

Start w olimpiadzie stanowi nie lada wyzwanie dla uczniów z uwagi na bardzo wysoki poziom- obowiązujący materiał to nie tylko wiedza z przedmiotów zawodowych nauczanych w klasie od 1 do 5 ale również zagadnienia wykładane na studiach technicznych.

Link

By Admin