BSP

22 marca 2023 r roku w naszej szkole miała miejsce wizyta  zaproszonych gości z Archiwum Państwowego w Katowicach.
Spotkanie było okazją do przekazania, własnoręcznie wykonanych notesów i papierów uczestniczkom projektu edukacyjnego „Archiwum zapomnianych technologii” w którym brały udział w lutym bieżącego roku. Wizyta związana  była również z zaprezentowaniem naszej szkoły.
Archiwum reprezentowali Pan Dyrektora Piotra Lis, Pani Kierownik dr Katarzyna Kwaśniewicz, Panie Sylwia Blacha i Iwona Uliasz, Pan Piotr Matuszek oraz Pan Kierownik Oddziału Archiwum w Bielsku-Białej Paweł Hudzik.

Uczennice graficznych klas czwartych (4 AG5, 4 BG5) oprowadziły gości po wydziale graficznym, odpowiadając na pytania i szczegółowo informując gości o formie zajęć, wywieszonych pracach i grafikach oraz innych elementach widocznych w gablotach.
Następnie w gabinecie Pani Dyrektor nastąpiło rozdanie notesów była to też okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia.

Zaraz po tym wydarzeniu Pani Dyrektor oprowadziła Gości po pozostałych pracowniach naszej szkoły szeroko informując o jej historii, współczesności  oraz prezentując najstarsze ale też  i najnowsze pracownie naszej szkoły. Już na sam koniec wizyty Państwo odwiedzili pracownię letterpress prof. Tomasza Ratajczaka, gdzie połączyły się pięknie w jedną całość wszystkie wątki: techniczny, muzyczny, archiwalny i drukarski.

Nasi goście byli pod wrażeniem nastroju szkoły, kadry pedagogicznej, oprowadzania przez nasze uczennice oraz dbałości o historyczne i widoczne elementy wyposażenia naszych pracowni.  
Życzymy sobie abyśmy ponownie razem mogli w nieodległej przyszłości wspólnie tworzyć nowe przestrzenie edukacyjne, łączące dawne praktyki ze współczesnością w tak dobrym stylu, jakości i wspaniałej perspektywie.  

Zapraszamy do Galerii.


Przemysław Dominik

By Admin