BSP

Było to swoiste wyjście w „nieznane”.

Zaproponowałem kolejne wyjście na wystawy (po lekcji w Archiwum) głodnym przeżyć nie tylko intelektualnych, uczennicom i uczniom klasy 4AG5.

Zaczęliśmy od wili Sixta, gdzie mogliśmy obejrzeć wystawę fotografii inspirowaną życiem jej Theodora Sixta – autorstwa Sławomira Rumiaka i Kanon Myokoin – pt. „Nasienie”.
Wystawie towarzyszył też film związany tematycznie z wystawą.

Chwilę później dołączyła do nas Pani Ala Gocka z BWA , która wprowadziła nas w opowieść o życiu właściciela tej niezwykłej willi. Usłyszeliśmy mnóstwo zajmujących informacji, detali, poznaliśmy też życie tej zasłużonej dla naszego miasta rodziny Sixtów – ich losy, związki, tragedie i sploty zdarzeń. Narracja Pani Ali wzbogacona została o prezentację zdjęć i nieprzeliczoną ilość szczegółów, które wprowadziły nas w rosnące zainteresowanie dawnym Bielskiem. Warto wspomnieć też o wielokrotnie wspominanej naszej szkole która mieści się przy ulicy Sixta.

Następnie mieliśmy przyjemność uczestniczyć w oprowadzaniu po wystawie „Dla Johanne i Anny” – wystawy z Kolekcji Sztuki Galerii Bielskiej BWA. Wspaniały zbiór prac artystów przygotowany wg. koncepcji Pani Agaty Smalcerz. Tutaj znowu zostaliśmy głęboko zainspirowani i zaciekawieni tym unikalnym zbiorem sztuki który jeszcze znacząco poszerzyła „informacyjnie” Pani Ala. Dodatkowo udaliśmy się jeszcze na piętro gdzie mogliśmy podziwiać zachowane elementy oryginalnego wystroju z czasów Sixta.
Kolejnym punktem naszego wyjścia była wystawa Wspólne/Osobiste obrazująca jubileusz 50 lecia istnienia Instytutu Sztuki w Cieszynie. Tutaj każdy z nas indywidualnie obserwował i przyglądał się pracom artystów.

Ostatnią wystawą na którą poszliśmy była wystawa drzeworytów w Regionalnym Ośrodku Kultury Jadwigi Smykowskiej. Tutaj podziwialiśmy przede wszystkim ogromny wysiłek twórczy, opracowanie techniczne odbitek i poruszające detale drzeworytów.
Ogromnie cieszy mnie uważność, zapał i chęć poznawania sztuki wśród naszych uczniów.
Jestem przekonany, że znowu, obficie towarzyszący nam deszcz jest widocznym symbolem przyszłości naszych wspaniałych uczniów :).

Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor BWA Agacie Smalcerz za zorganizowanie i umożliwienie nam uczestnictwa w wystawach, Pani Ali Gocek za świetne i głęboko inspirujące historie i mnóstwo ważnych informacji z którymi się z nami podzieliła.
Dziękuję też za zaproszenia dla naszej szkoły – na pewno z nich skorzystamy.

Opiekunem grupy był Przemysław Dominik 17.05.2023

By Admin