BSP

Jak co roku w II semestrze, uczniowie i nauczyciele Wydziału Chemii i Ochrony Środowiska zaprosili uczniów szkół podstawowych ze swoimi nauczycielami na zajęcia laboratoryjne w pracowniach chemicznych. Nasi chemicy z klas: 4AN, 4AN5, 2AO i 1AN przygotowali ciekawe doświadczenia chemiczne, które potem prezentowali swoim młodszym kolegom. Uczniowie klas ósmych i siódmych mogli też samodzielnie wykonać proste czynności laboratoryjne oraz zapoznać się praktycznie z własnościami wielu związków chemicznych na podstawie efektownych doświadczeń, których przeprowadzenie na zwykłych lekcjach chemii najczęściej nie jest możliwe.

Zajęcia laboratoryjne w naszej szkole zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i są wysoko oceniane przez gości:

„Bardzo dziękujemy za zaproszenie! Ósmoklasiści byli zachwyceni! Państwa pokazy, z pogranicza zabawy, chemii i magii, przebiły wszystkie dotychczas oglądane, nawet te uczelniane!”

A my dziękujemy prowadzącym!

Zapraszamy do galerii

By Admin