BSP

Od kilku dni na 2 piętrze naszej szkoły możemy obejrzeć kolejną wystawę wypożyczoną nam z Archiwum Państwowego w Katowicach – pt. „Autografy znanych postaci”.

Archiwum Państwowe w Katowicach posiada w swoim zasobie dużą liczbę dokumentów podpisanych przez postacie, które odznaczyły się w historii nie tylko Górnego Śląska, lecz także Polski i całej Europy. Na wystawie zaprezentowano 59 podpisów należących do władców europejskich, polityków, ludzi kultury, przemysłowców i dowódców wojskowych od XVI do XX wieku.
Wysoka jakość ekspozycyjna, umieszczone biogramy historyczne,  interesujące podpisy  postaci są swego rodzaju znakiem epoki  roli i rosnącej indywidualności osób sygnujących nimi dokumenty.
Bardzo ciekawe są podpisy postaci z naszego regionu oraz znanych nam z lekcji historii naszych bohaterów.

Dziękujemy za pomoc w organizacji i przeniesieniu tej wystawy do naszego gmachu Dyrekcji Archiwum Państwowego w Katowicach, Panu Kierownikowi Tomaszowi Hajewskiemu z Oddziału Zamiejscowego AP w Cieszynie skąd wystawa do nas dotarła oraz za transportową i montażową  pomoc Panu Profesorowi Marcinowi Leżańskiemu bez którego życzliwości nie byłoby możliwe jej wyeksponowanie.Przemysław Dominik

By Admin