BSP

16 października 2023r., w Bielskiej Szkole Przemysłowej odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W  uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele wychowawcy oraz młodzież klas pierwszych. W tym roku do grona uczniów Bielskiej Szkoły Przemysłowej zostało przyjętych 8 klas: 1AG, 1AN, 1AO, 1CG, 1BG, 1EM, 1TM, 1kr, 1TM.
Uroczystości przewodniczyła Pani Dyrektor Gabriela Michalska. Na  ręce Pana Dyrektora Grzegorza Holerka młodzież złożyła ślubowanie a pani dyrektor dokonała pasowania przedstawicieli klas pierwszych. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Joanna Kuklińska skierowała do młodzieży piękne życzenia pomyślności i sukcesów w nauce.

Podczas akademii nagrodzono klasę 2 AN, za najlepszą frekwencję w ubiegłym roku szkolnym.

Ponadto klasy pierwsze wzięły udział w Quizie związanym z  historią i współczesnością Bielskiej Szkoły Przemysłowej pod przewodnictwem niezastąpionego w tej roli dr. Rafała Butora. Zaraz po tej intelektualnej rozgrywce, reprezentanci działających w szkole kół zainteresowań, mieli możliwość zaprosić pierwszaków na zajęcia. Prezentacje kół zakończył  pokaz mody przygotowany przez Panią prof. Jadwigę Marcinów

Na zakończenie nowi uczniowie BSP otrzymali słodki upominek oraz zatańczyli Belgijkę, wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami.

Wszystkim „pierwszakom” życzymy, by pobyt w naszej już prawie 160 – letniej, dał im możliwość rozwoju, zdobycia niezbędnej wiedzy, satysfakcji z podejmowanych zadań ale również  dostarczył niezapomnianych wspomnień. Powodzenia!.

Nad całością czuwała Maria Chrzanowska

By Admin