BSP

Pan Mecenas Wojciech Wroński w listopadzie ponownie przekazał naszym uczniom istotne założenia prawne w ramach organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Okręgową Radę Adwokacką akcji pt.  „Adwokat objaśnia prawo” – pt. Stalking.

Zgromadzona młodzież uzyskała w formie prezentacji i wykładu informacje które mogą być pomocne w zagrożeniu stalkingiem. Zagrożenie to jest niestety realne we współczesnym cyfrowym świecie. Dodatkowymi walorami docenionym oklaskami przez naszych uczniów  były niewątpliwie klarowne, jasne wypowiedzi, przykłady poparte komentarzami i możliwość zadawania pytań i rzecz jasna uzyskanie na nie odpowiedzi.

Cieszy nas szczególnie to, że pomimo napiętego planu i ograniczonego czasu Pan Mecenas znalazł go na tyle, żeby przeprowadzić 3 dwugodzinne spotkania, wysoko oceniane przez naszych uczniów.
Bardzo za to dziękujemy…
… i liczymy na więcej spotkań w przyszłości.

Dziękujemy również Panu Dziekanowi Krzysztofowi Decowi z Okręgowej Rady Adwokackiej z Bielska-Białej, który wsparł reaktywację naszego kontaktu z ubiegłego roku.  

W spotkaniach od 3 – 15 listopada wzięły udział klasy: 2 GM, 1AG,  2 EO, 3 TE,  1 AO, 1 KR, 3 AN z nauczycielami.   

Zdjęcia: Monika Wita-Ziegler
Tekst: P. Dominik

By PP