BSP

Wydział Chemii i Ochrony Środowiska

Bielskiej Szkoły Przemysłowej

organizuje XVII Jubileuszowy Konkurs „Z CHEMIĄ NA TY”

dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych chemią, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w rywalizacji ze swoimi rówieśnikami.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
 2. Konkurs odbędzie się dnia 10 kwietnia 2024 r. (środa) o godz. 1000 w Bielskiej Szkole Przemysłowej.
 3. Konkurs składa się z dwóch części:
  1. części teoretycznej (rozwiązywanie zadań testowych),
  2. części praktycznej (proste ćwiczenia laboratoryjne).

W przypadku dużej liczby uczestników w części praktycznej będą brały udział osoby o największej ilości punktów zdobytych w części teoretycznej.

 1. Uczestników obowiązuje znajomość całego materiału objętego programem nauczania chemii w szkołach podstawowych rozszerzonego o pojęcie mola i hydrolizy oraz umiejętność wykonywania prostych czynności laboratoryjnych.
 2. Orientacyjny harmonogram  konkursu:

1000   – 1015                 powitanie uczestników i gości

1015    – 1130                 rozwiązywanie zadań teoretycznych

1145 – 1245                   wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych

1245 – 1345                  poczęstunek, poprawa prac konkursowych

ok. 1400                       ogłoszenie wyników

 1. Uczestnicy konkursu przywożą ze sobą:
  1. legitymację szkolną,
  2. przybory do pisania i kalkulator.
 2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą organizatorzy i opiekunowie młodzieży.
 3. Prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszenia uczestników konkursu 
  (max. 3 uczniów) do 20 marca 2024 r.

By Admin