BSP

Bielska Szkoła Przemysłowa została w dniu 16 marca 2024 doceniona przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w uznaniu za długoletnie zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa, niesienie bezinteresownej pomocy oraz działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa. Medal 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża odebrał opiekun szkolnego koła PCK Łukasz Bielenin.

By Admin